Welkom op de website van Ekros Advies & Begeleiding!

Ekros Advies & Begeleiding is een jong adviesbureau, dat is opgericht in 2012. Ekros is een verwijzing naar het engelse woord “across” en staat synoniem voor een stap vooruit (‘across boundaries”) .

De activiteiten richten zich met name op integrale advisering en begeleiding voor het Midden Klein Bedrijf (MKB), waarbij een specialisatie bestaat voor civieltechnische bedrijven in de GWW-sektor (Grond,-weg en waterbouw). Daarnaast voert Ekros Advies & Begeleiding werkzaamheden uit voor milieu-en civieltechnische adviesbureaus en overheden als gemeenten en waterschappen.

De specifieke diensten die door Ekros Advies & Begeleiding worden aangeboden zijn onderverdeeld in marktstrategie, projectrealisatie en communicatie. De diensten worden verderop nader beschreven.

Dank voor uw interesse en uw vertrouwen!

Ekros.nl